วันหยุด Office อโศก 2022

มกราคม 2022

เสาร์ 1 มกราคม 2022

New Year's Day

จันทร์ 3 มกราคม 2022

Substitution for New Year's Day

กุมภาพันธ์ 2022

พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2022

Makha Bucha Day

เมษายน 2022

พุธ 13 เมษายน 2022

Songkran

พฤหัส 14 เมษายน 2022

Songkran

ศุกร์ 15 เมษายน 2022

Songkran

พฤษภาคม 2022

จันทร์ 2 พฤษภาคม 2022

Substitution for National Labour Day

พุธ 4 พฤษภาคม 2022

Coronation Day

มิถุนายน 2022

ศุกร์ 3 มิถุนายน 2022

Queen Suthida's Birthday

กรกฎาคม 2022

พฤหัส 28 กรกฎาคม 2022

The King's Birthday of King Rama 10

สิงหาคม 2022

ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022

The Queen Mother's Birthday

ตุลาคม 2022

พฤหัส 13 ตุลาคม 2022

Adulyadej the Great Memorial Day

จันทร์ 24 ตุลาคม 2022

Substitution for King Chulalongkorn Memorial Day

ธันวาคม 2022

จันทร์ 5 ธันวาคม 2022

King Bhumibol Adulyadej/The Great's Birthday/National Day/Father's Day

เสาร์ 31 ธันวาคม 2022

New Year's Eve

Item added to cart.
0 items - ฿0.00