ข้อเสียของการใช้สติกเกอร์เกรดต่ำ

Reading Time: < 1 minute

สติกเกอร์สำหรับปริ้นฉลากมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยมีการใช้วัสดุที่นำมาผลิตแตกต่างกันออกไป ทั้งคุณภาพ และราคา ในการนำมาใช้งาน ควรเลือกสติกเกอร์ที่มีคุณภาพดี เพื่อความมีประสิทธิภาพของงานและเป็นการรักษาเครื่องปริ้นสติกเกอร์ เพราะหากนำสติกเกอร์เกรดต่ำมาใช้งานก็อาจทำให้เกิดผลเสียดังนี้

  1. การปริ้นงานไม่คมชัด ตัวหนังสือจางหรือพิมพ์ไม่ติด
  2. กาวหลุดลอกง่าย ฉลากอาจเกิดการหลุดลอกระหว่างขนส่ง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดส่ง
  3. หัวพิมพ์เครื่องปริ้นเสื่อมสภาพไว
  4. มีกาวติดหัวพิมพ์มากกว่าปกติ

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00