การรักษาเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อน

Reading Time: < 1 minute

การดูแลรักษาเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อนโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถทำได้ดังนี้

  1. รักษาบริเวณรอบข้างให้สะอาด ไม่ให้เปียกชื้น หมั่นดูุแลฝุ่นละออง
  2. ไม่วางของหนักบนเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อน เพราะเครื่องปริ้นสติกเกอร์ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ อาจทำให้เครื่องปริ้นสติกเกอร์เสียรูปและเสียหาย
  3. ระวังสิ่งของชิ้นเล็กตกลงไปในเครื่องปริ้นสติกเกอร์ เพราะอาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องปริ้นสติกเกอร์
  4. หมั่นตรวจสอบความสะอาดของบริเวณภายนอกที่วางเครื่องปริ้นสติกเกอร์อยู่เสมอ
  5. ทำความสะอาดเครื่องปริ้นสติกเกอร์ให้ถูกวิธี

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00