ข้อดีของเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อน

Reading Time: < 1 minute

1.ราคาถูก
2.ช่วยประหยัดค่าหมึกพิมพ์ ซึ่งมีราคาแพง
3.ใช่งานง่ายมาก ใช้ได้ทั้งกระดาษสติกเกอร์แบบม้วนและกระดาษสติกเกอร์แบบพับ
4.ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ เหมือนเครื่องพิมพ์ฉลากแบบใช้หมึก
5.เหมาะใช้พิมพ์ฉลากยา ใช้ในโรงพยาบาล เพราะเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อนงานพิมพ์จะอยู่ได้ไม่นานนัก หากนำไปพิมพ์ฉลากยา เมื่อฉลากยาจางก็จะทำให้รู้ว่าเป็นยาเก่าหรือใกล้หมดอายุแล้ว

Gprinter GP1324D

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00