ข้อเสียของเครื่องปริ้นสติกเกอร์ความร้อน

Reading Time: < 1 minute

ข้อเสียของเครื่องปริ้นสติกเกอร์แบบความร้อน ดังนี้

  1. งานพิมพ์จางรวดเร็วกว่าแบบหมึก จางช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณภาพของสติกเกอร์
  2. อายุการใช้งานหัวพิมพ์สั้นกว่าหัวพิมพ์แบบใช้หมึก เนื่องจากหัวพิมพ์สัมผัสเนื้อกระดาษโดยตรง จึงทำให้สภาพกระดาษส่งผลต่อหัวพิมพ์
  3. สติกเกอร์ความร้อนที่ใช้พิมพ์มีราคาแพงกว่า เพราะเป็นสติกเกอร์แบบมีสารเคมีเคลือบ เมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นตัวหนังสือ
  4. ไม่เหมาะกับงานพิมพ์ฉลากสินค้า เพราะหากเก็บสินค้าไว้นาน จะทำให้ฉล่ากจางลงไปด้วย

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00