ข้อเสียของ Fulfillment

Reading Time: < 1 minute

ระบบ fulfillment ไม่เพียงแต่มีข้อดีต่อกิจการของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ก้ยังมีข้อเสียที่ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ ดังนี้

  1. ระวังการเลือกใช้ fulfillment จากบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ อาจทำให้ถูกหลอก ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรี หรือได้งานและการบริการที่ไม่มีคุณภาพ ควรพิจารณาจากบริษัทที่เชื่อถือได้
  2. มีการเสียค่าบริการรายเดือน ค่าบริการรายเดือนนั้นโดยแท้จริงแล้วเพียงค่าดูแล ผู้ประกอบการยังต้องเสียค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแพ็คเพิ่มเติม
  3. เสียค่าพื้นที่เก็บสินค้ารายเดือน มีการเสียค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้าจริงเป็นรายเดือน อาจทำให้เมื่อคำนวนค่าใช้จ่ายแล้วผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้น
  4. เสียค่าหยิบแพ็คสินค้า มีการเรียกเก็บค่าหยิบแพ็คโดยคิดน้ำหนักเป็นกิโล หากเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากอาจทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น
  5. มีค่าจัดการออเดอร์สูง โดยคิดเป็นต่อกล่อง หากผู้ประกอบการมีออเดอร์จำนวนมากๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00