คลังสินค้า

Reading Time: < 1 minute

คลังสินค้า หรือ โกดัง ศูนย์กระจายสินค้า คือ สถานที่ที่ใช้เก็บสินค้า หรือพักสินค้า เพื่อรอการส่งต่อไปยังบริษัทขนส่ง คลังสินค้าโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่โล่งกว้าง อาจมีระบบป้องกันน้ำท่วม หรือระบบควบคุมอุณหภูมิในบางแห่ง แล้วแต่การเก็บสินค้า เพื่อรักษาสินค้าและคงรูปสินค้าไม่ให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม โดยคลังสินค้าจะมีระบบการจัดการจำนวนสินค้า จำนวนคงเหลือ และจำแนกหมวกหมู่อย่างชัดเจน มักมีที่ตั้งอยู่เขตชานเมือง เขตอุตสาหกรรม หรือใกล้กับ สนามบิน ท่าเรือ เพราะมีพื้นที่มาก และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า

คลังสินค้า อุปกณ์คลังสินค้า1
ภาพประกอบคลังสินค้า
คลังสินค้า อุปกรณ์คลังสินค้า2
ภาพประกอบคลังสินค้า
คลังสินค้า อุปกรณ์คลังสินค้า3
ภาพประกอบคลังสินค้า

คลังสินค้า มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะใช้เป็นฐานในการเก็บ หรือพักสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าในระหว่างการผลิต วัตถุดิบต่างๆ คลังสินค้ามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและรักษาสินค้า เพื่อการนเำเข้า-ส่งออก เปลี่ยนถ่าย ให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทาง คลังสินค้าจึงมีระบบบุคลากร และอุปกรณ์คลังสินค้า ที่มีคุณภาพ เป็นระเบียบ รองรับการแพ็คสินค้า หรือคัดแยก เพื่อส่งต่อไปยังจุดต่างๆ คลังสินค้ามีหลายประเภท ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดให้ดี ก่อนการเลือกคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ และสินค้า กล่าวโดยสรุปคือ คลังสินค้าเปรียบเสมือนตัวช่วยในการดำเนินการของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ขนส่ง หรือจัดจำหน่าย คลังสินค้าจึงได้มีความสำคัญสำหรับธุรกิจเป็นอย่างมาก

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00