ตัวอย่างคลังสินค้า

Reading Time: 2 minutes

ประเภทของคลังสินค้าต่างๆ มีดังนี้

  1. Private Wearhouse โกดังสินค้าแบบส่วนตัว
  2. Public Warehouse โกดังสินค้าแบบสาธารณะ
  3. Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน
  4. Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า
  5. Climate-controlled Warehouse โกดังที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
  6. Fulfillment Center คลังสินค้าแบบบริหารจัดการ

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00