หากขายสินค้าออนไลน์โดยไม่มีคลังสินค้า

Reading Time: < 1 minute

เมื่อสินค้ามีปริมาณเยอะขึ้น การจัดเก็บสต็อคหรือการบริหารจัดการอาจเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งการจัดเก็บสินค้า การแพ็คสินค้า การจัดส่งสินค้า และปัญหาอื่นๆ โดยข้อเสียของการจัดการโดยไม่มีคลังสินค้า มีดังนี้

  1. สินค้าสูญหาย การมีคลังสินค้าจะทำให้การเก็บสินค้าเป็นระเบียบ เข้าที่ มีระบบจัดการสต็อคสินค้า สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้
  2. มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้า เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้รักษาสินค้าได้เหมาะสม
  3. จัดส่งสินค้าผิด คลังสินค้าจะมีระบบการจัดการสินค้าอย่างแม่นยำ ทำให้เกิดการผิดพลาดได้น้อย
  4. การบริการสต็อคสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการสินค้าขอคลังสินค้าจะคอยอัพเดตสถานะสินค้าให้เป้นปัจจุบันมากที่สุด ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00