อุปกรณ์คลังสินค้าที่จำเป็น

Reading Time: 2 minutes

อุปกรณ์คลังสินค้า ถือว่ามีความจำเป็นต่อคลังสินค้ามาก เพราะอุปกรณ์คลังสินค้าคือสิ่งที่ทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และครบถ้วน อีกทั้งอุปกรณ์ยังเป็นตัวช่วยในการทุ่นแรงงานคน และลดระยะเวลาในการทำงาน จึงจำเป็นอย่างมากที่ทุกคลังสินค้าจะต้องมีอุปกรณ์คลังสินค้า โดยอุปกรณ์คลังสินค้าที่จำเป็นหลักๆ มีตัวอย่างดังนี้

  1. เครนบรรทุกสินค้า ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้แรงงานคน ป้องกันคุณภาพสินค้าไม่ให้เสียหาย และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
  2. ประตูม่าน ติดตรงประตูทางเข้าออก ช่วยควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ภายในคลังสินค้าให้มีสเถียรภาพ ป้องกันฝุ่น กลิ่น ป้องกันอากาศภายนอก และช่วยประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ
  3. รถโฟล์คลิฟท์ ใช้ในการยกสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้า ช่วยประหยัดแรงงานคน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ลดปัญหาการบาดเจ็บและอันตรายจากการยกของหนัก และช่วยลดปัญหาสินค้าเสียหาย
  4. สะพานพาด ใช้วางระหว่างชั้นสินค้าในที่สูงและรถยกสินค้า เพื่อการลำเลียงสินค้าทั้งเข้าและออก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง
  5. สะพานลำเลียงสินค้า ช่วยในการลำเลียงสินค้าจากจุดหนึงไปสู่จุดหนึ่ง เช่น จากกระบวนการผลิตไปสู่กระบวนการจัดเก็บหรือกระบวนการแพ็คสินค้า ช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความง่ายและคล่องตัว
  6. เครื่องยกพาเลท สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มาก มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เหมาะสำหรับที่แคบหรือพื้นที่จำกัด เหมาะกับงานจัดวางสินค้า
อุปกรณ์คลังสินค้า เครนบรรทุกสินค้า
เครนบรรทุกสินค้า
อุปกรณืคลังสินค้า ประตูม่าน
ประตูม่าน
อุปกรณืคลังสินค้า รถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์
อุปกรณ์คลังสินค้า สะพานพาด
สะพานพาด
อุปกรณ์คลังสินค้า สะพานลำเลียงสินค้า
สะพานลำเลียงสินค้า
อุปกรณืคลังสินค้า เครื่องยกพาเลท
เครื่องยกพาเทล

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00