อุปกรณ์เซฟตี้ในคลังสินค้า

Reading Time: 2 minutes

ชุดอุปกรณ์ฺเซฟตี้คือชุดอุปกรณ์คลังสินค้าที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงาน เพราะในขณะปฏิบัติงานอาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินในคลังสินค้าได้ อุปกรณ์เซฟตี้ที่คลังสินค้าจำเป็นต้องมี มีดังนี้

  1. หมวกนิรภัย ใช้ในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยงที่สินค้าจะตกใส่ศรีษะ ช่วยปกป้องไม่ให้ศรีษะได้รับอันตราย เพราะเป็นอวัยวะสำคัญและอาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
  2. รองเท้าเซฟตี้ มีลักษณะเป็นรองเท้าหัวเหล็กแข็ง ใช้ในบริเวณที่อาจมีของหล่นใส่เท้าได้ มีทั้งแบบกันไฟฟ้าและกันสารเคมี ป้องกันสำหรับบางพื้นที่ที่อาจมีกระแสไฟฟ้าหรือสารเคมีซึมเข้าสู่เท้าได้
  3. ถุงมือนิรภัย มีทั้งถุงมือกันสารเคมี ถุงมือกันความร้อน ถุงมือกันบาด ถุงมือกันไฟฟ้า ควรเลือกใช้ให้เข้ากับงานนั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อมือเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆ
  4. หน้ากากและที่อุดหู สำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหรือสารเคมี ควันพิษต่างๆ หรือพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน ควรมีอุปกรณ์ชนิดนี้ เพราะจะช่วยป้องกันมลพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือสะสมไปในระยะยาวได้
  5. เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยป้องกันกระดูกสันหลังเมื่อต้องมีการยกของหนัก ช่วยให้ยกในท่าทางที่ถูกต้อง และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ
  6. ไซเรนหมุนมือ อุปกรณืเวฟตี้ที่ช่วยแจ้งบอกเหตุด่วน เหตุร้ายต่างๆเช่น เพลิงไหม้ อุบัติเหตุ หรือมีผู้ลุกล้ำเข้ามาในคลังสินค้า เสียงดัง ใช้ง่ายเพียงหมุนมือ แจ้งเหตุได้เร็ว
  7. บันไดหนีไฟ มีไว้เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในไม่สามารถใช้ประตูได้ สามารถมารถใช้บันได้หนีไฟในการหนีเอาตัวรอด และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต
  8. ป้ายแจ้งจุดถังดับเพลิง ช่วยให้หาถังดับเพลิงได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะช่วยให้จัดการสถานการณ์ได้เร็ว ลดการเกิดความเสียหาย
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 1
หมวกนิรภัย
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 2
ถุงมือนิรภัย
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 3
รองเท้าเซฟตี้
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 4
หน้ากาก
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 5
เข็มขัดพยุงหลัง
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 6
ไซเรนหมุนมือ
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 7
บันไดหนีไฟ
อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์เซฟตี้ 8
ป้ายบอกจุดถังดับเพลิง

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00