เซิร์ฟบอร์ด Surfboard

Reading Time: < 1 minute

กีฬา Surfboard ต้นแบบของกีฬา Surfskate เป็นกีฬาทางน้ำ ใช้แผ่นกระดานโต้คลื่น สามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง ผู้เล่นต้องมีความแข็งแรง ชำนาญในการว่ายน้ำ มีการทรงตัวที่ดี และต้องใช้แรงอย่างมากในการโต้คลื่น กีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงของร่างกาย และสติในการเล่น เพราะต้องสามารถควบคุมร่างกายได้ ทรงตัวให้อยู่ เพราะต้องใช้การพยุงตัวให้อยู่บนบอร์ดตลอดเวลาในการโต้คลื่นกลางทะเล

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00