เล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างไร

Reading Time: < 1 minute

องค์ประกอบในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น มีดังนี้

  1. Pumping คือการเคลื่อนตัวไปด้านหน้าสลับหลัง เป็นรูปฟันปลา เพื่อเคลื่อนบอร์ดไปข้างหน้า
  2. Carving การฝึกซ้อมท่า Carving
  3. Advance Sliding จังหวะการสไลด์ Surfskate ความเร็ว ท่าทาง การเบรค การหยุด
  4. Advance 360 การเล่น Surfskate บนพื้นด้วยความคล่องตัว เคลื่อนไหวได้รอบทิศ

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00