งานบัญชี ประจำเดือน

วันที่ 1-5

จัดทำรายงานและเอกสารให้สำนักบัญชี

ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และส่ง email ให้สำนักบัญชีภายในวันที่ 5 และนัด messenger สำนักบัญชีมารับ ภายในวันที่ 15 ของเดือน

รายชื่อรายงาน

รายงานใบหัก ณ ที่จ่าย
 • ชื่อรายงาน : ใบหัก ณ ที่จ่าย -> ใบหัก ณ ที่จ่าย
 • ข้อมูลรายงาน : ทั้งหมด
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 3
 • Subject email : ใบหัก ณ ที่จ่าย เดือน May 2566 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เรียน : คุณหนึ่ง
รายงานภาษีซื้อ ค่าบริการต่างประเทศ
 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล บริการต่างประเทศ
 • ข้อมูลรายงาน : ซื้อ -> ซื้อ Vat
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน :
  • Invoice ค่าบริการต่างประเทศ
   • เขียนประเภทค่าบริการภาษาไทย, ยอดสกุลเงินบาท, ค่า vat และยอดรวม vat ลงบน invoice เช่น
    • ค่าบริการเซิร์ฟเวอร์ 3,700 บาท
    • vat 7% 259 บาท
    • รวม 3,959 บาท
  • statement บัตรเครดิต ที่แสดงยอดเงินสกุลเงินบาท
 • Subject email : เอกสารค่าบริการ จาก ผู้ประกอบการต่างประเทศ เดือน May 2566 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เรียน : คุณโส

รายละเอียดการส่ง email

วันที่ 9-12

นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพากร

ขั้นตอนแรก จะเป็นการเตรียม file zip ของ pdf และ xml ทั้งหมด 4 file

 • file zip ของ pdf จำนวน 2 file สำหรับเก็บไว้เอง
 • file zip ของ xml จำนวน 2 file สำหรับส่งกรมสรรพากร และเก็บไว้เอง

เตรียม file zip ของ pdf และ xml ของใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล ไม่มีหมวดหมู่
 • ข้อมูลรายงาน : ขาย -> ขาย Vat -> ใบกำกับภาษี
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • กดปุ่ม Save Pdf จะได้ File pdf_ช่วงวันที่เริมต้น_ช่วงวันที่สิ้นสุด_วันเวลาปัจจุบัน.zip อยู่บน Desktop
  • เช่น pdf_2024-05-01_2024-05-31_2024-06-11-11-33-43.zip
 • กดปุ่ม Save Xml จะได้ File xml_ช่วงวันที่เริมต้น_ช่วงวันที่สิ้นสุด_วันเวลาปัจจุบัน.zip อยู่บน Desktop
  • เช่น xml_2024-05-01_2024-05-31_2024-06-11-11-33-45.zip

เตรียม file zip ของ pdf และ xml ของใบลดหนี้ (ถ้ามีใบลดหนี้ในเดือน)

 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล ไม่มีหมวดหมู่
 • ข้อมูลรายงาน : ขาย -> ขาย Vat -> ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • กดปุ่ม Save Pdf จะได้ File pdf_ช่วงวันที่เริมต้น_ช่วงวันที่สิ้นสุด_วันเวลาปัจจุบัน.zip อยู่บน Desktop
  • เช่น pdf_2024-05-01_2024-05-31_2024-06-11-11-39-41.zip
 • กดปุ่ม Save Xml จะได้ File xml_ช่วงวันที่เริมต้น_ช่วงวันที่สิ้นสุด_วันเวลาปัจจุบัน.zip อยู่บน Desktop
  • เช่น xml_2024-05-01_2024-05-31_2024-06-11-11-39-42.zip

ขั้นตอนต่อไป เป็นการ upload file zip xml ให้กรมสรรพากร
จากนั้นรอกรมสรรพากร ประมวลผล ประมาณ 3-30 นาที
หลังประมวลผลเสร็จ ให้ download รายงานการนำส่งข้อมูลมาเก็บไว้

สามารถอ่านคู่มือได้ที่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/manual#top ที่หัวข้อ 04 upload XML

Upload file zip xml ให้กรมสรรพากร

 • เข้าเวป https://etax.rd.go.th/ และเข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนู upload XML : นำส่งข้อมูล
 • ทำการ upload xml file ทั้ง 2 file ตามคู่มือด้านบน (ถ้าไม่มีใบลดหนี้ในเดือน จะ upload แค่ 1 file)
 • จำนวน file ใน file zip ที่แสดงผลในเวป จะต้องตรงกับ จำนวนใบกำกับภาษี หรือ ใบลดหนี้ ใน file zip นั้น

Download รายงานการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 • เข้าเวป https://etax.rd.go.th/ และเข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนู upload XML : นำส่งข้อมูล
 • รอจนกว่าข้อมูลรายละเอียดการ upload xml file ปรากฎขึ้นมาครบทุก column (ปกติใช้เวลา 3-30 นาที)
 • ตรวจสอบทุก file zip ที่ upload ดังนี้
  • จำนวนที่ผ่าน จะต้องตรงกับจำนวนเอกสารใน file zip
   • หากไม่ใช่ ให้แจ้งหัวหน้าให้ตรวจสอบและแก้ไข
  • จำนวนที่ไม่ผ่าน จะต้องเป็น 0
   • หากไม่ใช่ ให้แจ้งหัวหน้าให้ตรวจสอบและแก้ไข
 • Export Excel ทุก file zip ที่ upload ดังนี้
  • กดปุ่มดูข้อมูล ที่ column ดูข้อมูล
  • เลื่อนลงไปล่างสุด และกดปุ่ม Export Excel
  • จะได้ excel file ชื่อ file รูปแบบเป็น Upload XML_[uuid].xlsx
   • เช่น Upload XML_a44a2b4b-8da0-42b9-a2db-f1f117653c2f.xlsx

จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานใน shared drive

 • สถานที่เก็บ Shared drives\Account\eTax-Invoice\YYYY-MM
  • YYYY เป็นปี ค.ศ.
  • MM เป็นตัวเลขเดือน
 • file ที่เก็บ
  • zip file ของ pdf ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  • zip file ของ xml ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  • zip file ของ pdf ใบลดหนี้ (ถ้ามีใบลดหนี้ในเดือน)
  • zip file ของ xml ใบลดหนี้ (ถ้ามีใบลดหนี้ในเดือน)
  • excel รายงานการ upload xml ของแต่ละ zip file ที่ download จากเวปกรมสรรพากร

จัดทำรายงานและเอกสารให้สำนักบัญชี

ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และนัด messenger สำนักบัญชีมารับ ภายในวันที่ 15 ของเดือน

 • หมวดรายได้
  • รายงานใบกำกับภาษีขายเต็มรูป
  • รายงานใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ
  • รายงานใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีขาย (ถ้ามีใบลดหนี้)
  • รายงานใบแจ้งยกเลิก (ถ้ามีใบแจ้งยกเลิก)
 • หมวดค่าใช้จ่าย
  • รายงานค่าใช้จ่าย ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายงานค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายงานค่าใช้จ่าย นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • หมวดใบสำคัญรับ/จ่าย
  • รายงานใบสำคัญรับ
  • รายงานใบจ่ายเงิน
  • รายงานใบสำคัญจ่าย แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายงานใบสำคัญจ่าย แบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อื่นๆ
  • Statement บัญชีธนาคาร
  • ใบหัก ณ ที่จ่าย ที่กระทำการแทนโดยบริษัทขนส่ง

รายงานใบกำกับภาษีขายเต็มรูป

 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล ไม่มีหมวดหมู่
 • ข้อมูลรายงาน : ขาย -> ขาย Vat -> ใบกำกับภาษี
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : –

รายงานใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ

 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล มีหมวดหมู่
 • ข้อมูลรายงาน : ขาย -> ขาย Vat -> ใบกำกับภาษี
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : –

รายงานใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีขาย (ถ้ามีใบลดหนี้)

 • ชื่อรายงาน : บิล -> บิล ไม่มีหมวดหมู่
 • ข้อมูลรายงาน : ขาย -> ขาย Vat -> ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : –

รายงานใบแจ้งยกเลิก (ถ้ามีใบแจ้งยกเลิก)

 • TBD

รายงานค่าใช้จ่าย ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ชื่อรายงาน : บิล เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก -> บิล มีภาษี เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก
 • ข้อมูลรายงาน : ซื้อ -> ซื้อ Vat
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้ ซื้อ

รายงานค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ชื่อรายงาน : บิล เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก -> บิล ไม่มีภาษี เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก
 • ข้อมูลรายงาน : ซื้อ -> ซื้อ Vat
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือ Invoice

รายงานค่าใช้จ่าย นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

 • ชื่อรายงาน : บิล เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก -> บิล นำเข้า เรียงตามลูกค้า ไม่มีน้ำหนัก
 • ข้อมูลรายงาน : ซื้อ -> ซื้อ Vat
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : Invoice และ ใบขนกรมศุลกากร

รายงานใบสำคัญรับ

 • ชื่อรายงาน : ใบสำคัญรับ เรียงตามลูกค้า -> ใบสำคัญรับ Vat เรียงตามลูกค้า
 • ข้อมูลรายงาน : ทั้งหมด
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ใบสำคัญรับ (ใช้ปุ่มพิมพ์ใบสำคัญรับทั้งหมด)

รายงานใบจ่ายเงิน

 • ชื่อรายงาน : ใบรับจ่ายเงิน เรียงตามลูกค้า -> ใบจ่ายเงิน Vat เรียงตามลูกค้า
 • ข้อมูลรายงาน : ทั้งหมด
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ใบจ่ายเงิน (ใช้ปุ่มพิมพ์ใบจ่ายเงินทั้งหมด)

รายงานใบสำคัญจ่าย แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ชื่อรายงาน : ใบสำคัญจ่าย เรียงตามลูกค้า -> ใบสำคัญจ่าย Vat มีภาษี เรียงตามลูกค้า
 • ข้อมูลรายงาน : ทั้งหมด
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ใบสำคัญจ่าย (ใช้ปุ่มพิมพ์ใบสำคัญจ่ายทั้งหมด)

รายงานใบสำคัญจ่าย แบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ชื่อรายงาน : ใบสำคัญจ่าย เรียงตามลูกค้า -> ใบสำคัญจ่าย Vat ไม่มีภาษี เรียงตามลูกค้า
 • ข้อมูลรายงาน : ทั้งหมด
 • ช่วงวันที่ : เดือนก่อนหน้า ทั้งเดือน
 • เอกสารประกอบรายงาน : ใบสำคัญจ่าย (ใช้ปุ่มพิมพ์ใบสำคัญจ่ายทั้งหมด)

Statement บัญชีธนาคาร

 • Statement บัญชี KBank 092-8-15852-7 ที่ได้รับทาง Email ทุกเดือน
 • Statement บัญชี SCB 355-264438-2 ที่ได้รับทาง Email ทุกเดือน

ใบหัก ณ ที่จ่าย ที่กระทำการแทนโดยบริษัทขนส่ง

Item added to cart.
0 items - ฿0.00