รักษาอาการบาดเจ็บจาก Surfskate

Reading Time: < 1 minute

การเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตในบางครั้งก็อาจทำให้ผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บได้ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอาจเกิดได้หลายอย่างทั้งจากตัวผู้เล่นเอง สถานที่ หรืออุปกรรืที่ใช้เล่น หากเกิดอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมากนักสามารถปฐมพยาบาลได้โดยวิธีการ P.R.I.C.E ง่ายๆ ดังนี้

Geele Surfskate Hurt
  1. Protect โดยใช้ที่คล้องแขนหรือไม้คำยัน อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ และรุนแรงกว่าเดิม
  2. Rest การพักฟื้น เพื่อฟื้นฟูและรักษาการบาดเจ็บ ให้กล้ามเนื้อบริเวณที่บาดเจ็บได้รับการพักและซ่อมแซม
  3. Ice การประคบเย็น ประคบบริเวณที่ฟกช้ำหรือบวม โดยประคบครั้งละ 15-20 นาที ช่วยลดอาการบวม
  4. Compression ใช้ผ้าพันบริเวณกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ เพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวไม่ให้การบาดเจ็บมากขึ้น
  5. Elevation การยกกล้ามเนื้อบริเวณที่บาดเจ็บให้สูงเหนือระดับหัวใจ เพื่อช่วยลดอาการบวม

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00