วิธีประกอบเซิร์ฟสเก็ต

Reading Time: < 1 minute

โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อเซิร์ฟสเก็ตจะมาในรูปแบบสำเร็จพร้อมเล่นจากร้านที่ซื้อ แต่ในบางครั้งเซิร์ฟสเก็ตแบบสำเร็จรูปก็อาจไม่ถูกใจผู้เล่นบางคน วิธีการประกอบเซิร์ฟสเก็ตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้สำหรับผู้ที่ต้องการนำเซิร์ฟสสเก็ตมา diy หรือ custom ด้วยตนเองเพื่อให้ได้แผ่นเซิร์ฟสเก็ตที่ถูกใจ โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดังนี้

  1. เตรียมแผ่นเซิร์ฟสเก็ต และอุปกรณ์อะไหล่ให้พร้อม
  2. วางยางรองทรัคลงไปก่อนให้ตรงกับรูบนแผ่นเซิร์ฟสเก็ต
  3. วางทรัคให้รูของทรัคตรงกันกับยางรองทรัค
  4. ขันน็อตยึดทั้ง 4 รูให้แน่น ขันตามเข็มนาฬิกา
  5. นำแหวนใส่เข้ากับล้อทั้ง 4 ล้อ
  6. ขันล้อเข้ากับแกนทัคทั้ง 4 ด้าน
  7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดหลวมหรือแน่นเกินไป

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00