วิธีหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ต

Reading Time: < 1 minute

สำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ต้องการหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยตัวเอง สามารถทำได้ดังนี้

  1. ทรงตัว ควรฝึกบนพื้นที่มีความมั่นคง ไม่ลื่น เช่น พื้นหญ้า พื้นพรม สามารถวางเท้าได้ตามถนัด สามารถใช้เท้าซ้ายนำหน้า เท้าขวาตามหลัง หรือเท้าขวานำหน้า เท้าซ้ายตามหลังก็ได้ ตามความถนัด โดยเท้าหลังจะเป็นตัวส่งเซิร์ฟสเก็ต การยืนด้วยเท้าที่มีความถนัดจะทำให้ทรงตัวได้่ง่ายและดีที่สุด
  2. ถีบส่งตัว เลือกพื้นคอนกรีตในการฝึกถีบส่งตัว เท้าหน้ายืนไว้บนบอร์ด เท้าหลังวางบนพื้น ก้าวเท้าหลังไปด้านหน้า ใช้แรงถีบส่งตัวเพื่อนให้เซิร์ฟสเก็ตเคลือนไปด้านหน้า ควรฝึกถีบส่งด้วยก้าวยาวๆให้เซิร์ฟสเก็ตเคลื่อนที่สม่ำเสมอ จนเกิดความคุ้นชิน แลุะสามารถควบคุมเซิร์ฟสเก็ตได้อย่างมั่นคง
  3. การขึ้นบอร์ด เมื่อเคลื่อนสเก็ตบอร์ดไปข้างหน้า ให้ใช้เท้าหลังที่ใช้ถีบยกขึ้นมาวางไว้บนปลายแผ่นเซิร์ฟสเก็ต บิดเท้าไปด้านข้าง งอเข่าเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกต่อการทรงตัว การยืนที่ถูกต้องเท้าหน้าจะอยู่ตรงน็อตยึดทรัคพอดี เมื่อฝึกขึ้นเซิร์ฟสเก็ตจนชำนาญแล้วจะทำให้การควบคุมบอร์ดง่ายขึ้น
  4. ฝึกการเลี้ยว ในการเลี้ยวให้ทิ้งน้ำหนักไปที่ข้อเท้าด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเป็นการเลี้ยวบอร์ดไปทางซ้ายหรือขวาตามต้องการ โดยการออกแรงจะขึ้นอยู่กับทรัคและวงเลี้ยวที่ต้องการ ควรฝึกในพื้นที่ราบจำชำนาญ และขาไม่ร่วงหล่นลงมาขณะเลี้ยว
  5. การหยุดบอร์ด การหยุดบอร์ดสามารถหยุดได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่ชุดคือค่อยๆชะลอความเร็วลง และใช้เท้าหลังวางลงบนพื้นเพื่อหยุดบอร์ด หรืออาจใช้วิธีการทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าหลัง กดให้ปลายบอร์ดไถไปกับพื้นจนหยุด แต่อาจทำให้แผ่นเซิร์ฟสเก็ตสึกเร็ว
  6. ฝึกจากขึ้นพื้นฐานไปจนขั้นสูง ควรเริ่มจากขั้นพื้นฐานให้แข็งแรงแล้วจึงค่อยไต่ระดับไปยังระดับสูง
หัดเล่น Geele Surfskate

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00